Ez a weboldal cookie-kat használ annak biztosítására, hogy honlapunk a lehető legjobb élményt nyújtsa Önnek. Tudjon meg többet
T. HARV EKER
A milliomos elme titkai
A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása
- 2 -
TARTALOMJEGYZÉK
Köszönetnyilvánítások
"Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?"
ELSİ RÉSZ - Pénzügyi modellünk
MÁSODIK RÉSZ - A gazdagság tételei
Tizenhét dolog, amelyekben a gazdagok másként gondolkoznak, és másként cselekszenek, mint a szegények és a
középosztálybeliek
1. gazdagsági tétel
A gazdagok azt hiszik, "Én alakítom az életemet."
A szegények azt hiszik, "Az élet megtörténik velem."
2. gazdagsági tétel
A gazdagok azért játsszák a pénzjátszmát, hogy nyerjenek.
A szegények azért játsszák a pénzjátszmát, hogy ne veszítsenek.
3. gazdagsági tétel
A gazdagok elszántan elkötelezıdnek a gazdagság mellett.
A szegények gazdagok akarnak lenni.
4. gazdagsági tétel
A gazdagok nagyban gondolkoznak.
A szegények kicsiben gondolkoznak.
5. gazdagsági tétel
A gazdagok a lehetıségekre koncentrálnak.
A szegények az akadályokra koncentrálnak.
6. gazdagsági tétel
A gazdagok nagyra becsülik a többi gazdag és sikeres embert.
A szegények neheztelnek a gazdag és sikeres emberekre.
7. gazdagsági tétel
A gazdagok a pozitív beállítottságú, sikeres emberek társaságát keresik.
A szegények a negatív beállítottságú vagy sikertelen emberek társaságát keresik.
8. gazdagsági tétel
A gazdagok készek menedzselni magukat és az értékeiket.
A szegények rossz véleménnyel vannak az eladásról és az önmenedzselésrıl.
9. gazdagsági tétel
A gazdagok nagyobbak, mint a problémáik.
A szegények kisebbek, mint a problémáik.
10. gazdagsági tétel
A gazdagok kiválóan tudnak elfogadni.
A szegények rosszul tudnak elfogadni.
11. gazdagsági tétel
A gazdagok az eredményeik alapján várnak javadalmazást.
A szegények az idejük alapján várnak javadalmazást.
12. gazdagsági tétel
A gazdagok "is-is" elven gondolkoznak.
A szegények "vagy-vagy" elven gondolkoznak.
13. gazdagsági tétel
A gazdagoknak a vagyonuk a fontos.
A szegényeknek a munkából származó jövedelmük a fontos.
14. gazdagsági tétel
A gazdagok jól kezelik a pénzüket.
A szegények rosszul kezelik a pénzüket.
15. gazdagsági tétel
A gazdagok a pénzüket dolgoztatják.
A szegények a pénzért dolgoznak.
16. gazdagsági tétel
A gazdagok akkor is cselekszenek, ha félnek.
A szegényeket meggátolja a félelem.
17. gazdagsági tétel
A gazdagok folytonosan tanulnak és fejlıdnek.
A szegények azt hiszik, már mindent tudnak.
Akkor most mi a csudát csináljunk?
A GAZDAGSÁG MEGOSZTÁSA
- 3 -
Ezt a könyvet családomnak ajánlom: szeretı hitvesemnek, Rochelle-nek,
csodálatos leányomnak, Madisonnek és nagyszerő fiamnak, Jesse-nek.
Köszönetnyilvánítások
Úgy tőnik, mintha egy könyv megírása önálló munka lenne, de a valóságban, ha azt akarjuk, hogy ezrekhez, sıt
lehetıleg milliókhoz eljusson, akkor egy egész csapatra van szükség hozzá. Elıször is szeretnék köszönetet mondani
feleségemnek, Rochelle-nek, leányomnak, Madisonnek és fiamnak, Jessenek. Köszönöm mindnyájatoknak, hogy teret
adtatok nekem, hogy teljesíthessem a feladatomat ezen a Földön. Köszönöm továbbá szüleimnek, Samnek és Sarának,
valamint nıvéremnek, Marynek, sógoromnak, Harveynak végtelen szeretetüket és támogatásukat. Sok köszönettel
tartozom Gail Balsillie-nek, Michelle Burrnek, Shelley Wenusnak, Robert és Roxanne Riopelnek, Donna Foxnak, A.
Cage-nek, Jeff Faginnek, Corey Kouwenbergnek, Kris Ebbesonnek és a Peak Potentials Training egész csapatának
mindazért a kemény munkáért és elkötelezettségért, melynek eredményeként oly sok jóval ajándékozták meg az
emberiséget, és a Peak Potentialset a világ egyik leggyorsabban fejlıdı személyiségfejlesztı cégévé avatták.
Köszönöm nagyszerő könyvterjesztımnek, Bonnie Solownak folyamatos támogatását, bátorítását és azt, hogy
eligazított a könyvterjesztés útvesztıjében. Ugyancsak sok köszönet illeti a Harper Business csapatát: Steve Hanselman
kiadót, aki megalkotta ezt a projektet, és oly sok idıt és energiát áldozott rá; csodálatos szerkesztımet, Herb Schaffnert;
Keith Pfeffer marketingigazgatót; valamint Larry Hughes reklámigazgatót. Külön köszönetet szeretnék mondani Jack
Canfieldnek, Robert G. Allennek és Mark Victor Hansennek barátságukért és a kezdetektıl nyújtott, folyamatos
támogatásukért. Végül rendkívül hálás vagyok a Peak Potentials összes tanfolyama minden résztvevıjének, a támogató
csapatnak és az együttmőködı partnereknek. Nélkületek nem lennének életeket megváltoztató szemináriumok.
"Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?"
Az emberek megdöbbennek, amikor a tanfolyamaim elején azt hallják tılem: "Egy szavamat se higgyétek el!" Miért
tanácsolom ezt? Mert csak a saját tapasztalatomra hagyatkozhatok. Egyetlen elmondott gondolat és következtetés sem
eredendıen igaz vagy hamis. Pusztán az én eredményeimet tükrözik, és azokat a meglepı dolgokat, amiket hallgatóim
ezreinél tapasztaltam. Ennek ellenére hiszem, hogy aki alkalmazza az itt leírt elveket, gyökeresen átalakítja az életét.
Ne csak olvassátok ezt a könyvet! Tanulmányozzátok át olyan alaposan, mintha az életetek függne tıle! Azután
próbáljátok ki az elveket saját magatok! Ami mőködıképes, használjátok; ami nem, azt felejtsétek el bátran! Talán
elfogultságnak hangzik, de ez az egyik legfontosabb könyv, amit a pénzrıl valaha is írtak. Tudom, hogy ez merész
kijelentés, de az az igazság, hogy ez a könyv a hiányzó láncszem a siker iránti vágy és a siker megvalósítása között.
Bizonyára mindnyájan tapasztaltátok már, hogy a kettı nem ugyanaz. Kétségkívül olvastatok már a témában más
könyveket, hallgattatok kazettákat vagy CD-ket, részt vettetek tanfolyamokon, és számos meggazdagodási rendszerrel
ismerkedtetek meg az ingatlan, a részvények vagy a vállalkozások terén. Mégis mi történt? Sokakkal szinte semmi. Egy
röpke fellángolás után minden maradt a régiben. Most végre itt a megoldás. Egyszerő, törvényes, és nem fogtok
csalódni benne. Ha tudatalatti "pénzügyi modellünk" nem a sikerre van "hangolva", akármit tanulunk, tudunk és
teszünk, semmi sem segít rajtunk. Ebben a könyvben lerántjuk a titokzatosság leplét arról, hogy vajon miért adatik
némelyeknek gazdagság, míg mások örökös anyagi küszködésre vannak kárhoztatva. Meg fogjátok érteni a gazdagság,
a közepes jómód és a pénzügyi kudarc legmélyebb okait, és elkezdhetitek jobbra fordítani anyagi jövıtöket.
Megtudjátok majd, miként befolyásolják a gyermekkori élmények az ember pénzügyi modelljét, és hogy miként
alakítanak ki önsors rontó gondolatokat és szokásokat ezek a hatások. Nagyhatású nyilatkozatokat fogtok megismerni,
és segítségükkel változtathattok negatív gondolkodásmódotokon a gazdagság szellemi tételeinek alkalmazásával, hogy
eredményesen gondolkozzatok gazdagok módjára. A gyakorlatban használható, lépésrıl lépésre haladó stratégiát is
kaptok jövedelmetek növeléséhez és vagyonotok gyarapításához. Az elsı részben azt mutatom be, hogy a pénzzel
kapcsolatos gondolataink és cselekedeteink kondicionálás eredményei, és lényeges stratégiákat vázolok fel a szellemi
pénzmodell módosítására. A második részben a gazdagok, a középosztálybeliek és a szegények gondolkodásmódja
közötti különbségeket vizsgálom, majd tizenhét hozzáállást és lépést javaslok, amelyek örökre megváltoztatják anyagi
helyzeteteket. A könyvben mindössze néhány szerepel a sok ezernyi levél és e-mail közül, amelyeket a Milliomos elme
intenzív tanfolyamon részt vett és hatalmas gyakorlati eredményeket elért hallgatóimtól kaptam. Mik tehát az én
tapasztalataim? Milyen az én hátterem? Mindig sikeres voltam? Bárcsak így lenne!
Mint számos más emberben, vélhetıen bennem is sok "lehetıség" rejlett, de nem sokra vittem. Elolvastam az összes
könyvet, meghallgattam az összes hanganyagot, és elvégeztem az összes tanfolyamot, amihez hozzáfértem. Nagyonnagyon
szerettem volna sikeres lenni. Nem tudom, a pénz, a szabadság vagy a teljesítmény vonzott-e igazán, esetleg be
- 4 -
akartam bizonyítani a szüleimnek, mire vagyok képes, mindenesetre szinte megszállottan vágytam a sikerre. Húszas
éveimben különbözı vállalkozásokba fogtam, mindegyikbe a nagy vagyon reményében vágtam bele, mégis kudarcot
kudarcra halmoztam. Halálra dolgoztam magam, mégsem jutottam elıbbre. "Loch Ness-i szörny" betegségben
szenvedtem: folyton a profitról hallottam, de nekem sosem jutott belıle. Mindig azt gondoltam: "Ha a megfelelı
vállalkozásba kezdek, ha jó lóra teszek, gyızni fogok!" De tévedtem. Semmi sem sikerült... legalábbis nekem nem.
Aztán a mondat második fele szöget ütött a fejemben. Miért érnek el mások sikert ugyanazzal a vállalkozással, amit én
is őzök, és én miért nem? Mi történt "Mr. Kiváló Lehetıséggel"?
Mélyen magamba néztem. Megvizsgáltam, miben hiszek, és rájöttem, hogy bár igazán szeretnék gazdag lenni, mélyen
gyökerezı aggodalmak munkálnak bennem. Leginkább féltem. Féltem a kudarctól, vagy, ami még rosszabb, attól, hogy
sikeres leszek, azután pedig valahogyan elvesztem a vagyonomat. Az végképp lesújtana. A legszörnyőbb az a gondolat
volt, hogy akkor elveszteném a képességeimbe vetett hitemet. Mi lesz, ha kiderül, hogy nem tudok sikert elérni, és
egész életemet szegénységben kell leélnem? Azután szerencsére apám egy dúsgazdag barátja ellátott tanácsokkal.
Kártyapartira jött hozzánk, hogy játsszon a "fiúkkal", és felfigyelt rám. Ekkor már harmadszor költöztem haza, és a
"szegényesebb" lakosztályban laktam, azaz az alagsorban. Azt hiszem, apám panaszkodhatott neki szőkös anyagi
körülményeimrıl, mert amikor meglátott, olyan részvétteljes tekintettel nézett rám, ahogyan a gyászoló hozzátartozókra
szoktak egy temetésen.
Azt mondta: "Harv, én is úgy kezdtem, mint te, teljes csıddel." Hát ez igazán nagyszerő, gondoltam, ettıl mindjárt
jobban érzem magam. Gyorsan ki akartam menteni magamat valamivel, hogy elmeneküljek, és közben a falról lemálló
vakolatot bámultam. İ azonban tovább beszélt. "Azután kaptam néhány tanácsot, amiktıl megváltozott az életem.
Ezeket szeretném neked továbbadni." Jaj, ne! Most jön a hegyi beszéd, pedig ez az ember nem is az apám! Aztán
kibökte: "Harv, ha nem vagy olyan sikeres, mint amilyen szeretnél lenni, az azért van, mert valamit nem tudsz."
Akkoriban hetyke fiatalember voltam, és úgy gondoltam, mindent nagyon is jól tudok, csakhogy sajnos a bankszámlám
nem errıl tanúskodott. Ezért mégiscsak végighallgattam. Így folytatta: "Tudtad, hogy a legtöbb gazdag ember nagyon
hasonlóan gondolkozik?"
Azt feleltem: "Nem, ezen még sosem töprengtem." Mire ı: "Ez nem egzakt tudomány, de a gazdagok egy bizonyos
módon gondolkoznak, és a szegények merıben másként, és ez a gondolkodásmód meghatározza a cselekedeteiket, s
ebbıl fakadóan az eredményeiket is. Ha úgy gondolkoznál, ahogyan a gazdagok, és azt tennéd, amit a gazdagok,
elhiszed, hogy meggazdagodhatnál?" Emlékszem, a legcsekélyebb meggyızıdés nélkül vágtam rá: "Igen." "Akkor csak
annyi a dolgod, hogy utánozd a gazdagok gondolkodásmódját" — mondta ı.
Minthogy akkoriban meglehetısen szkeptikus voltam, azt kérdeztem: "Most éppen mire gondol?" Így felelt: "Arra,
hogy a gazdagok betartják az ígéreteiket, ezért én is betartom, amit apádnak ígértem. Várnak a srácok. Majd
találkozunk." Ezzel faképnél hagyott, de amit mondott, nagy hatást tett rám.
Semmi sem mőködött az életemben, ezért úgy döntöttem, üsse kı, belevetem magam a gazdagok és
gondolkodásmódjuk tanulmányozásába. Mindent megtanultam az elme mőködésérıl, amit csak tudtam, de elsısorban a
pénz és a siker lélektanára összpontosítottam. Rájöttem, hogy igaz: a gazdagok tényleg másként gondolkoznak, mint a
szegények és a középosztálybeliek. Végül az is tudatosult bennem, miként akadályoznak saját gondolataim a
meggazdagodásban. Ami még fontosabb, megismertem számos nagyhatású technikát és stratégiát gondolkodásom
befolyásolására, hogy úgy gondolkozzak, ahogyan a gazdagok. Ezután azt mondtam magamnak: "Elég a
nyavalygásból, próbáljuk ki mindezt a gyakorlatban." Úgy döntöttem, megpróbálkozom egy újabb vállalkozással.
Mivel sokat foglalkoztam egészségápolással és testgyakorlással, megnyitottam Észak-Amerika egyik elsı fitnessüzletét.
Pénzem nem volt, ezért 2000 dollár hitelt kellett felvennem a Visa kártyámra a beindításához. Elkezdtem
használni, amit a gazdagok mintájából megtanultam, mind az üzleti, mind a gondolkodási stratégiák tekintetében.
Legelıször is szentül elhatároztam, hogy sikeres leszek, és nyerésre játszottam. Megfogadtam, hogy összeszedem
magam, és semmiképpen nem adom fel ezt a vállalkozást, amíg milliomos nem leszek, vagy még annál is gazdagabb.
Ez gyökeresen más hozzáállás volt, mint a korábbi, mert azelıtt mindig rövid távon gondolkoztam, és hagytam, hogy
mellékvágányra tereljenek a kínálkozó jó lehetıségek, vagy eltérítsenek célomtól a nehézségek. Továbbá ettıl kezdve
mindig résen voltam, amikor negatív vagy romboló pénzügyi gondolatok merültek fel bennem. Korábban azt hittem,
igaz, amit az eszem diktál. Felfedeztem, hogy sok tekintetben éppen az elmém áll leginkább a sikerem útjába.
Elhatároztam, hogy elhallgattatom magamban azokat a gondolatokat, amelyek nem segítik a gazdagságról alkotott
elképzeléseimet. Mindazokat az elveket használtam, amelyeket könyvemben leírok. Hogy beváltak-e? Meghiszem azt!
A vállalkozásom olyan sikeres lett, hogy kevesebb mint két és fél év alatt tíz üzletet nyitottam, majd eladtam a cég felét
egy Fortune 500 vállalatnak 1,6 millió dollárért. Ezután a napfényes San Diegóba költöztem. Néhány évet a stratégiáim
finomításával töltöttem, és elkezdtem személyes üzleti tanácsadással foglalkozni. Azt hiszem, elég szép hasznot
hajtottam az embereknek, mert egyre-másra küldték hozzám a barátaikat, üzleti partnereiket és üzlettársaikat.
Csakhamar tíz, sıt, húsz fıs csoportoknak tartottam elıadásokat. Az egyik ügyfelem azt javasolta, nyissak iskolát. Ezt
nagyszerő ötletnek tartottam, és meg is valósítottam. Megalapítottam a Józan Ész Üzleti Iskolát, és Észak-Amerikaszerte
emberek ezreit oktattam a "józan ész" üzleti stratégiáira, a gyors siker elérése céljából. Tanító körútjaim során
feltőnt egy különös dolog: két ember egymás mellett ült egy teremben, és megtanulta ugyanazokat az elveket és
stratégiákat. Az egyik felhasználta azokat, majd csakhamar a siker csúcsait ostromolta, és vajon mi történt a másikkal?
Nem sok!
- 5 -
Ekkor világossá vált, hogy hiába szerelkezik fel valaki a világ legnagyszerőbb "szerszámaival", ha csak egy kis lék is
van a "szerszámosládán" (azaz az agyában), máris bajba jut. Ezért kidolgoztam egy programot Milliomos elme intenzív
tanfolyam címmel, amelyet a pénz és a siker belsı játszmájára alapoztam. Amikor ötvöztem a belsı játszmát (a
szerszámosládát) a külsıvel (a szerszámokkal), szinte mindenki hatalmas sikereket ért el. Ezt fogom átadni ebben a
könyvben: hogy miként válhattok a pénz belsı játszmájának mestereivé, hogy nyerjetek — miként gondolkozzatok a
gazdagok agyával a meggazdagodás érdekében. Gyakran megkérdezik tılem, hogy a sikerem egyetlen nagy üzletre
korlátozódott-e, vagy folytatódott. Hadd fogalmazzak így: Az általam tanított elvek precíz felhasználásával több millió
dollárt kerestem, és sokszoros multimilliomos vagyok. Szinte minden befektetésem és vállalkozásom óriási siker.
Némelyek szerint olyan vagyok, mint Mídász király, mert amihez hozzáérek, arannyá válik. Igazuk van, de talán nem
veszik észre, hogy a mídászi érintés egyszerően annyit jelent, hogy a sikerre vivı "pénzügyi modellre" építek, és
pontosan ezt fogjátok elsajátítani ti is, ha megtanuljátok az elveimet, és elvégzitek a szükséges munkát. A Milliomos
elme intenzív tanfolyam elején általában megkérdezem a hallgatóságot: "Hányan jöttetek ide azért, hogy tanuljatok?"
Ez cseles kérdés, mert ahogyan Josh Billings, az író fogalmazott: "Nem az gátolja a sikert, amit nem tudunk; a
legnagyobb akadály az, amit rosszul tudunk." Ez a könyv tehát nem annyira a tanulásról, mint inkább a felejtésrıl szól!
Nagyon lényeges, hogy felismerjétek, miként juttatott benneteket megrögzött gondolkodási és cselekvési módotok a
jelenlegi helyzetbe. Ha valóban gazdag és boldog vagy, akkor minden rendben. Ha azonban nem, azt ajánlom,
gondolkozz el néhány lehetıségen, amelyek nem illenek bele a "skatulyáidba", abba a keretbe, amit jelenleg helyesnek
vagy megfelelınek vélsz. Bár azt javaslom, hogy "egy szavamat se hidd el", és próbáld ki az itt leírtakat a saját
életedben, ugyanakkor arra kérlek, fogadd bizalommal, amit olvasol. Nem azért, mert személyesen ismersz, hanem
mert emberek ezrei változtatták meg életüket és eredményeiket e könyv elveinek hatására. A bizalomról az egyik
kedvenc történetem jut eszembe. Egy emberrıl szól, aki egy sziklafalon egyensúlyozva hirtelen megcsúszik, és leesik.
Szerencsére van annyi lélekjelenléte, hogy megkapaszkodjék egy kiugró kıcsipkében, és ott függeszkedik élet és halál
között. Csak lóg, lóg, majd hirtelen felkiált: "Van odafönt valaki, aki segítene?" Semmi válasz. Tovább kiabál: "Van
odafönt valaki, aki segítene?" Egyszer csak mély, öblös hang szólal meg: "Isten vagyok. Segítek neked, csak engedd el
a sziklát, és bízz bennem!" Emberünk visszaszól: "Van odafönt valaki más, aki segítene?" A tanulság egyszerő. Ha
magasabb szintre akarjuk emelni az életünket, késznek kell lennünk rá, hogy elengedjük egyik-másik régi gondolkodási
sémánkat, és újakat fogadjunk el helyettük. Az eredmény önmagáért fog beszélni.
ELSİ RÉSZ
PÉNZÜGYI MODELLÜNK
A kettısségek világában élünk: van fent és lent, világos és sötét, forró és hideg, bent és kint, gyors és lassú, jobb és bal,
hogy csak néhányat említsek az ezernyi ellentétpár közül. Csak akkor tud létezni az egyik, ha a másik is létezik. Van-e
jobb oldal bal nélkül? Már hogyan lenne! Következésképpen a pénznek is vannak "külsı" és "belsı" törvényszerőségei.
A külsı törvényszerőségeket alkotják az üzleti ismeretek, a pénzkezelés, a befektetési stratégiák. Ezek
elengedhetetlenek. De ugyanilyen fontos a belsı játszma is. Analógiaként gondoljunk egy asztalosra és a szerszámaira.
A kiváló szerszámok nélkülözhetetlenek számára, de még lényegesebb, hogy mesterien bánjon velük. Azt szoktam
mondani, nem elég, hogy a megfelelı helyen legyünk a megfelelı idıben. A megfelelı embernek kell lennünk, aki a
megfelelı idıben a megfelelı helyen van. Ki vagy te? Hogyan gondolkozol? Miben hiszel? Milyen szokásaid,
tulajdonságaid vannak? Hogy érzed magadat a bırödben? Menynyire bízol magadban? Mennyire jók az emberi
kapcsolataid? Menynyire bízol másokban? Igazán úgy érzed, megérdemled a gazdagságot? Mennyire tudsz cselekedni,
amikor félsz, aggódsz vagy kényelmetlen cselekedned? Tudsz-e lépni, amikor semmi kedved hozzá? Tény, hogy a
jellemed, a gondolkodásmódod és a hiedelmeid határozzák meg alapvetıen sikered mértékét. Egyik kedvenc szerzım,
Stuart Wilde így fogalmazza meg ezt: "A siker kulcsa, hogy megnöveljük saját energiánkat; ezzel magunkhoz vonzzuk
az embereket. Amikor feltőnnek a színen, nyomjuk a kezükbe a számlát!"
GAZDAGSÁGI ELV
Jövedelmünk csak olyan mértékben nı, amilyen mértékben mi magunk fejlıdünk.
Miért fontos a pénzügyi modellünk? Hallottál már olyanokról, akik anyagi csıdbe jutottak? Észrevetted, hogy
egyeseknek sok pénzük lesz, azután elveszítik, vagy kiváló lehetıségekkel indulnak, majd kudarcot vallanak? Most
megtudod az okát. Kívülrıl balszerencsének tőnik, a gazdaság romlása, egy kutyaütı üzlettárs vagy más egyéb
okolható érte. Belülrıl azonban másként fest a helyzet. Ha az ember nagy pénzhez jut, és belül nincs rá felkészülve,
valószínőleg kérészéltő lesz a gazdagsága, és elveszíti a vagyonát. Az emberek döntı többségének egyszerően nincs
meg az a belsıképessége, hogy nagy vagyont teremtsen és megtartsa, illetve nem tud megfelelni a sok pénzzel és
sikerrel járó kihívásoknak. Ez az elsıdleges ok, barátom, amiért nincs sok pénzük. Kiváló példát szolgáltatnak erre a
lottónyertesek. A kutatások igazolják, hogy akármekkora nyereményhez jutnak, többségük végül korábbi anyagi
helyzetébe süllyed vissza, megmarad annál a vagyonnál, amit még kényelmesen kezelni tud. Épp ennek az ellenkezıje
igaz az önerıbıl meggazdagodott milliomosokra. Figyeld csak meg, hogy azok az önerıbıl meggazdagodott
milliomosok, akik elveszítik a vagyonukat, viszonylag rövid idın belül visszaszerzik. Jó példa erre Donald Trump.
- 6 -
Trumpnak milliárdjai voltak, mindent elveszített, majd néhány év leforgása alatt visszanyerte, sıt, megsokszorozta a
vagyonát. Miért van ez így? Mert jóllehet némely önerıbıl meggazdagodott milliomos elveszíti a pénzét, de sosem
veszíti el azt, ami a sikerhez a legfontosabb: milliomos elméjét. Donald esetében persze "milliárdos" elmérıl van szó.
Feltőnt már neked, hogy Donald Trump sosem elégedett meg azzal, hogy csak milliomos legyen? Mit gondolsz,
hogyan érezné magát Donald Trump, ha csak egymillió dollárja lenne? Mekkora anyagi sikernek könyvelné el?
Bizonyára a legtöbben egyetértenek velem, hogy szegénynek tekintené magát, mint a templom egere. Ennek az az oka,
hogy Donald Trump pénzügyi "termosztátja" milliárdokra van beállítva, nem milliókra. A legtöbb ember pénzügyi
termosztátja csak több ezer dollár érzékelésére képes, nem milliókéra; némelyeké csak néhány száz dolláréra; s végül
akadnak olyanok is, akiknek a semmi is túl sok. Majd meggebednek, és fogalmuk sincs, miért. Az emberek többsége
valójában nem használja ki a képességeit maximálisan. A legtöbben nem sikeresek. A kutatások szerint az emberek 80
százaléka sosem jut el olyan fokú anyagi függetlenséghez, amilyenhez szeretne, és 80 százalékuk sosem lesz
maradéktalanul elégedett. Az ok egyszerő. A legtöbb ember nem tudatos. Kicsit elszunyókál a volánnál. Csak gürcöl,
és felszínesen gondolkozik — csak arra alapoz, amit lát. Kizárólag a látható világban él.
A gyökér táplálja a gyümölcsöt
Képzelj el egy fát! Tegyük fel, hogy ez a fa az élet fája. Gyümölcs nı rajta. Az életben a gyümölcsöt sikernek nevezik.
Szemügyre vesszük a gyümölcsöket (az eredményeinket), és nem vagyunk velük megelégedve; nincs belılük elég, túl
aprók, vagy rosszízőek. Mit teszünk ilyenkor általában? Többnyire jobban koncentrálunk a gyümölcsökre, vagyis az
eredményeinkre. De mi hozza létre a gyümölcsöket? A magok és a gyökerek. A föld fölötti termés annak köszönhetı,
ami a föld alatt van. A látható a láthatatlanból ered. Mit jelent ez? Hogy elıbb a gyökereket kell megváltoztatnunk
ahhoz, hogy megváltoztassuk a gyümölcsöt. Ha meg akarjuk változtatni a láthatót, elıször a láthatatlant kell
megváltoztatnunk.
GAZDAGSÁGI ELV
Ha meg akarjuk változtatni a gyümölcsöt, a gyökereket kell megváltoztatnunk.
Ha meg akarjuk változtatni a láthatót, elıször a láthatatlant kell megváltoztatnunk. Persze sokan csak azt hiszik el, amit
látnak. Tılük azt kérdezném: Miért fizetik ki a villanyszámlát? Az áramot nem látják, az erejét mégis határozottan
érzékelik és felhasználják. Ha valakinek netán kétségei lennének az áram létezése felıl, elég bedugnia az ujját a
konnektorba, és biztosan minden kétsége elszáll. Tapasztalataim szerint a világ láthatatlan dolgai sokkal nagyobb
hatásúak, mint a láthatóak. Talán egyetértesz ezzel, talán nem, de olyan mértékben fogsz szenvedni az életben,
amennyire figyelmen kívül hagyod ezt az elvet. Miért? Mert a természet törvényét szeged meg, ha nem látod be, hogy a
föld alatti dolgok hozzák létre a föld fölöttieket, a láthatatlan teremti a láthatót. Mi, emberek, a természet részei
vagyunk, nem állunk fölötte. Következésképpen, ha betartjuk a természet törvényeit, és dolgozunk a gyökereinken —
"belsı" világunkon —, életünk zökkenımentes lesz. Ha nem ezt tesszük, viharok várnak ránk. Minden erdıben,
minden farmon, minden gyümölcsöskertben a föld alatt található, ami létrehozza a föld fölöttit. Ezért hiábavaló a
megérett gyümölcsre összpontosítanunk figyelmünket. Nem változtathatjuk meg a gyümölcsöt, amely már a fán lóg.
Megváltoztathatjuk viszont a jövı gyümölcseit. Ehhez azonban a föld alá kell ásnunk, meg kell erısítenünk a
gyökérzetet.
A négy negyed
Az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell értenünk, hogy létünknek nem csak egy síkja van. Legalább négy világban
élünk egyszerre. Ez a négy létsík a fizikai (F), a szellemi (SZ), az érzelmi (É) és a lelki (L) világ. A legtöbben nem
veszik észre, hogy a fizikai valóság csupán a többi három "kivetülése". Tegyük fel például, hogy megírtál egy levelet a
számítógépeden. Rákattintasz a "nyomtatás" parancsra, és a nyomtató kinyomtatja a levelet. Megnézed a kinyomtatott
oldalt, és kiradírozod. Ezután újra rákattintasz a "nyomtatás" parancsra, és a nyomtatóból ismét kijön ugyanaz a levél.
Hogyan lehetséges ez? Hiszen most radíroztad ki! Fogsz egy nagyobb radírgumit, és még dühödtebben radírozol, még
tovább. Még egy háromszáz oldalas kézikönyvet is elolvasol Hatékony radírozás címmel. Immár rendelkezésedre áll az
összes szükséges "eszköz" és tudás. Kész. Rákattintasz a "nyomtatás" parancsra, és megint ott van! "Ez lehetetlen! —
kiáltasz fel döbbenten. — Hogyan történhetett ez? Mi ez? Varázslat?"
A helyzet az, hogy az igazi probléma nem oldható meg a "nyomtatásban": a fizikai valóságban; csak a "programban": a
szellemi, érzelmi és a lelki világokban. A pénz, a gazdagság, az egészség, a betegség, a testsúly mind eredmény. Okok
és okozatok világában élünk. Mondta valaki, hogy a pénzhiány probléma? Most figyelj: A pénzhiány még soha nem
volt probléma. A pénzhiány csupán tünete annak, ami a mélyben zajlik. A pénzhiány a hatás, de miben gyökerezik az
oka? Erre megy ki a játék. A külvilágot csak úgy tudjuk megváltoztatni, ha elıbb a "belsı" világot változtatjuk meg.
Bármilyen eredményre jutunk, legyen az gazdagság vagy szegénység, pozitív vagy negatív, soha ne feledjük, hogy a
külvilág csak a belsı világunk tükrözıdése. Ha a külvilágban nem jól mennek a dolgaink, az csak azért van, mert a
belsı világunkban is így van. Ilyen egyszerő ez.
- 7 -
Nyilatkozatok: Egy hatásos kulcs a változtatáshoz
A tanfolyamaimon "gyorsított tanulási technikákat" használunk, amelyekkel gyorsabban tanulhatnak a hallgatók, és
többre emlékeznek a tanultakból. A kulcs a "részvétel". Ezen megközelítés alapja egy mondás: "Amit hallasz,
elfelejted; amit látsz, arra emlékszel; amit csinálsz, azt megérted." Ezért arra kérlek, hogy minden egyes elv
olvasásakor tedd a kezed a szívedre, és tégy egy szóbeli "nyilatkozatot", azután érintsd meg a homlokodat a
mutatóujjaddal, majd tégy még egy szóbeli "nyilatkozatot". Mi az, hogy "nyilatkozat"? Egyszerően egy állítás, amelyet
határozottan és hangosan fogalmazunk meg. Miért olyan hathatós eszközök a nyilatkozatok? Mert minden
egyvalamibıl áll: energiából. Az energia különbözı frekvenciákon, rezgések formájában terjed. Ezért minden
kimondott nyilatkozatnak megvan a maga rezgési frekvenciája. Ha hangosan kimondasz egy nyilatkozatot, annak
energiája végigrezeg a tested összes sejtjén, és ha közben megérinted a testedet, érezheted sajátos rezgését. A
nyilatkozatok nemcsak a világegyetemnek küldenek konkrét üzenetet, hanem a tudatalattidnak is. Nem sok különbség
van egy nyilatkozat és egy állítás között, az elme mégis hatalmas különbséget tesz közöttük. Az állítás definíció szerint
"pozitív kijelentés, amellyel azt állítjuk, hogy már folyamatban van a kitőzött cél elérése". A nyilatkozat azt jelenti,
"hivatalosan kifejezzük azon szándékunkat, hogy egy bizonyos lépést megteszünk, vagy egy bizonyos állásfoglalást
képviselünk". Az állítás arról szól, hogy a cél elérése már folyamatban van. Nem bolondultunk meg, hiszen amikor
valamit állítunk, ami még nem valósult meg, egy elhaló hangocska a fejünkben gyakran arra figyelmeztet: "Ez nem
igaz, ez hülyeség." Másrészt viszont egy nyilatkozat nem azt állítja valamirıl, hogy igaz, hanem hogy szándékunkban
áll valamit megtenni, vagy valamilyennek lenni. Ezt a fejünkben lévı elhaló hangocska elfogadja, mert nem azt
mondjuk, hogy ez a valami már most igaz, csak annyit állítunk, hogy ez a szándékunk a jövıre nézve. A nyilatkozat
definíció szerint hivatalos. Hivatalos energia kibocsátás az univerzumba és az egész testünkbe. Lényeges továbbá a
definíció még egy szava: megteszünk. Meg kell tennünk minden lépést, ami a szándékunk megvalósításához szükséges.
Azt ajánlom, minden reggel és minden este tégy fennhangon nyilatkozatokat. Ha tükör elıtt teszed, még jobban
gyorsíthatod a folyamatot. Be kell vallanom, hogy amikor ezt elıször hallottam, azt mondtam: "Ki van zárva. Ez a
nyilatkozat dolog túl rázós nekem." Mivel azonban akkoriban anyagilag igencsak nyomorultul álltam, úgy döntöttem:
"Ugyan már, mit árthat?"—és elkezdtem csinálni. Most gazdag vagyok, ezért bizonyára nem meglepı, ha hiszek benne,
hogy a nyilatkozatok tényleg mőködnek. Akárhogyan is, szívesebben vagyok hóbortos és gazdag, mint belevaló fickó,
de szegény. Te mit gondolsz errıl? Mindezek után arra kérlek, tedd a kezed a szívedre, és mondd a következıt:
NYILATKOZAT:
"Belsı világom teremti a külsı világomat." Most érintsd meg a homlokodat, és mondd: "Milliomos elmém van!"
Mi a pénzügyi modell, és hogyan alakul ki?
Rádiós és televíziós szerepléseim során köztudottan mindig elmondom: "Adjanak öt percet, és megjósolom anyagi
jövıjüket életük hátralévı részére."
GAZDAGSÁGI ELV
Adsz öt percet, és megjósolom anyagi jövıdet életed hátralevı részére.
Hogy csinálom? Egy rövid beszélgetésbıl kiderítem, milyen a te pénzügyi és sikermodelled. Mindenkinek van
személyes pénzügyi és sikermodellje a tudatalattijában. Ez a modell minden egyéb tényezınél és azok együttesénél is
erısebben meghatározza az illetı pénzügyi sorsát. Mi a pénzügyi modell? Analógiaként vizsgáljuk meg egy ház
modelljét, amely elıre elkészített terv egy bizonyos otthonról. A pénzügyi modell, hasonlóképpen elıre elkészített
program vagy az a mód, ahogyan a pénzhez kapcsolódunk. Meg akarlak ismertetni egy rendkívül fontos képlettel. Ez
határozza meg, hogyan teremted meg a valóságodat és a vagyonodat. Sok humán területen tevékenykedı szaktekintély
alkalmazta alapként. A megnyilvánulás folyamatának nevezték, és így néz ki:
GAZDAGSÁGI ELV
A gondolatok érzésekhez vezetnek.
Az érzések tettekhez vezetnek.
A tettek eredményekhez vezetnek.
Pénzügyi modellünk a pénzzel kapcsolatos gondolataink, érzéseink és tetteink kombinációjából tevıdik össze. Tehát
milyen a te pénzügyi modelled? A válasz egyszerő. Pénzügyi modellünket elsısorban múltbeli "programjaink"
alkotják, fıként a gyermekkoriak. Kik voltak ennek a programozásnak, illetve kondicionálásnak az elsıdleges forrásai?
A legtöbb ember esetében a szüleik, a testvéreik, a barátaik, a tekintélyszemélyek: tanárok, vallási vezetık, a média és
az ıket körülvevı kultúra, hogy csak néhányat említsek. Vizsgáljuk meg a kultúrát. A különféle kultúrákban különféle
gondolkodás és viselkedés jellemzı a pénz vonatkozásában, igaz? Úgy gondoljátok, egy gyerek egy adott hozzáállással
születik, ami a pénzt illeti, vagy tanulja, miként bánjon a pénzzel? Helyes. Minden gyerek megtanulja, hogyan
gondolkozzék és cselekedjék pénzügyi kérdésekben.
- 8 -
Ez igaz rád, rám, mindenkire. Megtanították nekünk, mit gondoljunk, és hogyan cselekedjünk, ha pénzrıl van szó. Ez a
tanítás kondicionálássá válik, automatikus reakciókat vált ki, amelyeket életünk további részében követünk. Persze csak
akkor, ha nem avatkozunk közbe, és nem módosítjuk az elménkben a pénzrıl szóló tételeket. Ebben a könyvben éppen
ezt fogjuk megtenni, és ezt tesszük a Milliomos elme intenzív tanfolyamon is több ezer emberrel minden évben, egy
mélyebb és tartósabb szinten. Mint mondtam, a gondolatok érzésekhez vezetnek, az érzések tettekhez, a tettek pedig
eredményekhez. Felmerül egy érdekes kérdés: Honnan származnak a gondolataink? Miért gondolkozunk másként, mint
mások? Gondolataink az elménk fülkéiben raktározott "információ-fájlokból" erednek. Honnan tehát az információ? A
múltban programozták belénk. Bizony, bizony, múltbeli kondicionálásunk határozza meg minden, agyunkban
felmerülı gondolatunkat.
Ennek tükrében a következıképpen módosíthatjuk a Megnyilvánulás Folyamatát:
A programozásból erednek a gondolataink; gondolataink érzésekhez vezetnek; érzéseink tettekhez vezetnek; tetteink
eredményekhez vezetnek. Ezért aztán éppen úgy, ahogyan egy személyi számítógép esetében, a program
megváltoztatása az elsı fontos lépés az eredmény megváltoztatásához. Hogyan kondicionáltak tehát minket? Három
alapvetı módon. Az élet minden területén, beleértve a pénzt is:
Verbális programozás: Mit hallottunk fiatal korunkban?
Utánzás: Mit láttunk fiatal korunkban?
Konkrét események: Mit tapasztaltunk fiatal korunkban?
Fontos megérteni a kondicionálás e három szempontját, ezért foglalkozzunk velük egyenként. A könyv második
részében bemutatom, miként kondicionálhatod magadat újra, hogy gazdag és sikeres légy.
Az elsı hatás: Verbális programozás
Kezdjük a verbális programozással. Mit hallottál gyerekkorodban a pénzrıl, a gazdagságról és a gazdagokról?
Hallottál-e olyan kijelentéseket, hogy a pénz minden gonoszság forrása; spórolni kell a nehéz idıkre; a gazdagok
kapzsik; a gazdagok bőnözık; mocskos gazdagok; a pénzért keményen meg kell dolgozni; a pénz nem a fán terem; az
ember nem lehet egyszerre gazdag és lelkileg emelkedett; a pénz nem boldogít; a pénz beszél; a gazdagok egyre
gazdagabbak lesznek, a szegények egyre szegényednek; a mi fajtánknak nem való; nem mindenki lehet gazdag; sosincs
elég; továbbá a hírhedt mondatot: nem engedhetjük meg magunknak? Nálunk, otthon, apám mindig azt üvöltötte,
valahányszor pénzt kértem tıle: "Mit gondolsz, nekem a bıröm alatt is pénz van?" Viccesen azt feleltem neki: "Bárcsak
úgy lenne. Lenyúznám a bırödet." Sosem nevetett. Itt a bökkenı. Mindazok a kijelentések, amelyeket fiatal korunkban
hallottunk a pénzrıl, megmaradnak a tudatalattinkban, és modellként szolgálnak pénzügyeink intézéséhez. A verbális
kondicionálás rendkívül erıs hatású. Például a fiam, Jesse, hároméves korában egyszer odaszaladt hozzám, és
izgatottan azt mondta: "Apu, menjünk el, és nézzük meg a Tini ninja teknıcöket a moziban. Itt játsszák, egészen közel
hozzánk." El sem tudtam képzelni, honnan ismeri ez a pici gyerek a távolságokat. Néhány óra múlva megkaptam a
választ egy tévéreklámból, amely a filmet hirdette, és a szokásos mondattal fejezıdött be: "Most a közeli mozik
mősorán." A verbális kondicionálás erejére ugyancsak jó példa Milliomos elme tanfolyamaink egyik résztvevıjének
esete is. Stephennek nem a pénzkeresés okozott gondot, hanem a pénz megtartása. Amikor eljött hozzánk, több mint
800 000 dollárt keresett évente, és ez már kilenc éve így volt. Ennek ellenére állandóan az anyagi csıd szélén állt.
Valahogyan elverte a pénzét, kölcsönadta, vagy rossz befektetéseken elvesztette. Akárhogyan is, mindenesetre semmije
sem maradt. Stephen elmondta, hogy gyerekkorában mindig azt hallotta az édesanyjától: "A gazdagok kapzsik. A
szegények verejtéke árán gazdagszanak meg. Csak annyid legyen, amennyibıl meg tudsz élni! Akinek több van,
alávaló gazember." Nem kell hozzá nagy tudósnak lenni, hogy kitaláljuk, mi játszódott le Stephen tudatalattijában.
Nem csoda, hogy szegény volt. Édesanyja verbálisan úgy kondicionálta, hogy azt higgye, a gazdagok kapzsik. Ezért az
agya a gazdagsághoz a kapzsiságot társította, ami természetesen rossz. Minthogy nem akart rossz lenni, tudatalattija
elintézte, hogy ne legyen gazdag. Stephen szerette az édesanyját, és nem akart vele szembeszegülni. Ha gazdag lett
volna, az szembeszegülésnek számított volna anyja meggyızıdésével. Ezért nem tehetett mást, mint hogy mindig
túladott a pénzén, amint megkereste, különben alávaló gazembernek érezte volna magát. Persze most azt gondolhatod,
ha az embernek választania kell, hogy gazdag legyen-e, vagy megfeleljen az édesanyja, esetleg bárki más elvárásainak,
a legtöbben a gazdagságot választanák. Szó sincs róla! Az emberi elme nem így mőködik. Természetesen a gazdagság
lenne a logikus választás. Ha azonban a tudatalattinak választania kell a mélyen gyökerezı érzelmek és a logika között,
szinte mindig az érzelmek javára dıl el a választás.
GAZDAGSÁGI ELV
Ha tudatalattinknak választania kell a mélyen gyökerezı érzelmek és a logika között, szinte mindig az érzelmek
javára dıl el a választás.
Térjünk most vissza az elıbbi történethez. Néhány rendkívül hatékony, tapasztaláson alapuló technika segítségével
Stephen pénzügyi modellje kevesebb mint tíz perc leforgása alatt döbbenetesen megváltozott. Mindössze két év múlva
szegény emberbıl milliomossá vált.
- 9 -
Stephen a tanfolyamon megértette, hogy ezek az ıt hátráltató hiedelmek az anyjától erednek, és az anyja programozta
azokat belé, nem a saját meggyızıdéséhez tartoznak. Majd még tovább mentünk, és segítettünk neki kialakítani egy
stratégiát, amellyel nem kellett többé úgy éreznie, hogy szembeszegül az anyjával. Egyszerő volt:
Stephen anyja nagyon szerette Hawaiit. Stephen ezért befektetett egy tengerparti társasházba Mauin, és anyja minden
évben ott tölti az egész telet. Az anyja boldog, és ı is az. Elıször is, most már az anyja is örül neki, hogy Stephen
gazdag, és mindenütt szétkürtöli, milyen nagylelkő a fia. Másodszor, Stephen évente hat hónapra megszabadul az
anyjától. Kiváló megoldás! Jómagam a nehéz kezdet után lassanként sikereket értem el a vállalkozásban, de a
részvényeimmel sosem tudtam nyerni. Amikor megvizsgáltam pénzügyi modellemet, felidéztem magamban, hogy
apám munka után a vacsoraasztalnál az újság tızsdei rovatát böngészve, minden este az asztalra csapott, és felkiáltott:
"Azok a rohadék részvények!" Ezután vagy fél óráig azon mérgelıdött, milyen ostoba az egész rendszer, és mennyivel
könnyebb pénzhez jutni a Las Vegas-i játékautomatákból.
Most, hogy már ismered a verbális kondicionálás erejét, megértheted, nem csoda, ha nem sikerült pénzt nyernem a
tızsdén. A szó szoros értelmében arra programoztak, hogy veszítsek, hogy tudattalanul rossz részvényeket vegyek meg,
rossz áron, rosszkor. Miért? Hogy tudat alatt érvényesítsem pénzügyi modellemet, amely arról szólt: "A mocskos
részvények!" Mondanom sem kell, miután kigyomláltam ezt a burjánzó, mérgezı gyomot belsı "pénzügyi kertembıl",
gyümölcsözıbbé váltak a befektetéseim. Szinte azonnal, amint átkondicionáltam magamat, az égbe szöktek választott
részvényeim árai, és azóta is döbbenetes sikereket érek el a tızsdén. Hihetetlennek hangzik, de ha megértjük a
pénzügyi modell mőködését, igenis van ennek értelme.
Megint csak arról van szó, hogy tudatalatti kondicionálásunk határozza meg a gondolkodásunkat. Gondolkodásunk
határozza meg a döntéseinket, és döntéseink határozzák meg cselekedeteinket, melyekbıl a következmények fakadnak.
A változtatásnak négy kulcsfontosságú eleme van, melyek mindegyike elengedhetetlenül szükséges pénzügyi
modellünk átprogramozásához. Ezek egyszerőek, de annál hatásosabbak. A változtatás elsı eleme a tudatosság. Nem
változtathatunk meg valamit, ha nem tudunk a létezésérıl. A változtatás második eleme a megértés. Azzal, hogy
felismerjük, honnan származik "gondolkodásmódunk", rájövünk, hogy rajtunk kívül kell keresnünk az eredetét. A
változtatás harmadik eleme az elhatárolódás. Amint felismertük, hogy a gondolkodásmódunk nem mi vagyunk,
elhatárolhatjuk magunkat tıle, és eldönthetjük, hogy a továbbiakban ragaszkodunk-e hozzá, vagy feladjuk — annak
alapján, hogy kik vagyunk jelenleg, és kikké akarunk válni a jövıben. Megfigyelhetjük ezt a gondolkodásmódot, mint
egy információ-"fájlt", amelyet réges-régen tárolunk az elménkben, és most eldöntjük, érvényes-e vagy érvénytelen. A
változtatás negyedik eleme az újrakondicionálás. Ezt a folyamatot a könyv második részében fogjuk elkezdeni, ahol
megismertetlek a gazdagságot megteremtı szellemi tételekkel. Aki mélyebben szeretne ezzel foglalkozni, látogassa
meg a Milliomos elme intenzív tanfolyamát. Ott a résztvevık hatásos gyakorlati módszereket sajátíthatnak el, amelyek
sejtszinten, tartósan átalakítják tudatalattijukat — arra tanítják az elmét, hogy támogassa a gazdagság és a siker elérését.
A gyakoriság és a folyamatos támogatás ugyancsak fontosak a tartós változáshoz, ezért szeretnék még egy további
segítséget is felajánlani. A www.millionairemindbook.com honlapon a "FREE BOOK BONUSES" címre kattintva
feliratkozhatsz a Milliomos Elme "heti gondolatára", így hetente kapsz egy magvas tanítást, amely segít a siker
elérésében. Térjünk most vissza a verbális kondicionáláshoz, és lássuk, mit tehetsz legelıször, hogy elkezdd átalakítani
pénzügyi modelledet.
Teendık a változtatáshoz: Verbális programozás
TUDATOSSÁG: írd le mindazokat a kijelentéseket, melyeket a pénzrıl, a gazdagságról és a gazdagokról hallottál
gyermekkorodban.
MEGÉRTÉS: írd le, mit gondolsz arról, hogyan hatottak ezek a kijelentések a pénzügyi életedre ez idáig.
ELHATÁROLÓDÁS: Belátod, hogy ezeket a gondolatokat csak tanultad, nem a te szerves részeid, nem tartoznak
hozzád? Belátod, hogy most azonnal úgy dönthetsz, megváltoztatod azokat?
NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre, és mondd:
"Amit a pénzrıl hallottam, nem feltétlenül igaz. Úgy döntök, hogy új gondolkodásmódot választok, amely támogatja a
boldogságomat és a sikerességemet." Érintsd meg a homlokodat, és mondd: "Milliomos elm